Badanie zużycia prądu

Badanie

Badania zużycia prądu

 Celem badania jest określenie wpływu zastosowania produktów serii ATFna zużycie energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania temperatury w strefie        ciepłej — symulacja oszczędności wynikających dzięki zastosowaniu produktów serii ATF, 

Warunki i opis badania Badanie polegało na utrzymaniu przez 24 godziny średniej temperatury w strefach ciepłej (20°C) oraz zimnej (-15°C). W obu strefach symulatora doprowadzono do stabilnych warunków termicznych, a następnie utrzymywano je przez całkowity okres 24 godzin. Koszty utrzymania temperatury w strefie zimnej nie były mierzone — założono stabilność warunków nzewnęłrznychn, natomiast zużycie energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania temperatury w strefie ciepłej było przedmiotem niniejszego badania. Pomiarów zużycia energii elektrycznej oraz temperatury dokonywano za pomocą aparatury opisanej w punkcie 

Wyniki

Wyniki badania

Poniżej przedstawiono wyniki badania w ujęciu tabelarycznym oraz na wykresie. Oszczędności pomiędzy poszczególnymi wersjami przegród ujęto w wymiarze bezwzględnym — odnosząc oszczędność do przegrody bazowej.