Wnioski

Badanie

Badania zużycia prądu

1. Zastosowanie produktów serii ATF pozwała na oszczędności nakładów na ogrzewanie na poziomie około 30%.
2. Zastosowanie produktów serii ATF pozwała na oszczędności nakładów na ogrzewanie na poziomie nieco lepszym od styropianu 10 cm o współczynniku przenikalności ciepinej lambda 0,044 [W/mKj.
3. Zastosowanie farby ATF, będącej elementem Systemu ATF  od ciepłej strony przegrody (przy zastosowaniu kompletnego systemu ATF od strony zimnej) pozwoliło na uzyskanie dodatkowej oszczędności rzędu 9% zużywanej energii.

Badanie

Badanie termiczne

1. Zastosowanie produktów serii ATF pozwała na uzyskanie korzyści na poziomie rzędu 25% w stosunku do nieocieplonej przegrody.
2. Zastosowanie produktów serii ATF pozwała na uzyskanie wzrostu temperatury na poziomie lepszym od styropianu 10 cm o współczynniku przenikalności ciepinej lambda 0,044 [W/mK}
3. Zastosowanie farby, będącej elementem Systemu ATF od cieplej strony przegrody pozwoliło na uzyskanie wzrostu temperatury o 8 %.